Thiết bị khám xe thông minh

Thiết bị khám xe thông minh © 2019 Micas LTD

No permission to download

Đa ngôn ngữ
Hỗ trợ nhiều ngôn ngữ, có tiếng Việt đầy đủ, thân thiện và dễ hiểu


Nhận dạng nhanh
Tự động quét và nhận dạng xe nhanh, không cần chọn hoặc nhập hãng, loại xe


Công nghệ cao
Sử dụng trí tuệ nhân tạo để dự báo các lỗi có thể phát sinh trong tương lai gần


Cảnh báo thông minh
Nhắc báo dưỡng, kiểm định, thông báo tin khuyến mãi hấp dẫn, cập nhật các thông tin mới nhất liên quan đến tình trạng giao thông,...

Latest updates

  1. APP STORE

    https://apps.apple.com/vn/app/micas/id1461016645
  2. Android

    https://play.google.com/store/apps/details?id=com.micas.app
Top